Jak probíhá čtenářská dílna u nás ve třídě.

24.10.2015 16:48

 

 

Čtenářská dílna - ústřední činnost v dílně je čtení. Každý žák má po ruce knihu, kterou si sám ke čtení zvolil.  Žákům je ponechán 15-20 minutový prostor na čtení.  Děti si určí , kde budou číst. Následuje osobní záznam (vlastní reakce) na to, co každý přečetl. Osobní záznamy následně sdílejí  před třídou s pracovním listem. Čtenářská dílna  je plánována na čtvrtek 3. vyuč. hodinu.  

 

Pravidla dílny čtení:

 

1. Čti po celou dobu.

2. Nikoho nevyrušuj.

3. Žádné přestávky na toaletu.

4. Vyber si knihu na čtení před začátkem dílny.

5. Během prezentace naslouchej.

6. Buď připraven podělit se o svou četbu, když budeš vyzván.

7. Můžeš při čtení sedět tam, kde se dobře cítíš. 

—————

Zpět