Příprava na akademii.

05.05.2016 17:46

Připravujte, prosím, dětem kostýmy na akademii. Pokud někdo z dětí nebude chtít vystupovat, musí mít neúčast potvrzenou od rodičů v deníčku.

—————

Zpět