Plán na poslední týden od 27.6.- 30.6.2016:

Od pondělí  27.6. bude vyučování končit v 11,35hod. Ve čtvrtek končíme v 8,45 hod.

POSportovní olympiáda / na stadionu /

     S sebou vzít batoh, pití, svačinu, sportovní oblečení a obuv, kšiltovku, peníze na zmrzlinu / pokud  budeme mít čas/

    V případě špatného počasí budeme ve třídě. Děti si vezmou psací potřeby a pastelky.

ÚT: Turistická  vycházka

     Batoh, svačinu, pití, kšiltovku s sebou. Sportovní oblečení a obuv. V případě špatného počasí budeme ve třídě.

ST: Setkání se „šamanem“, bubnování

    Svačina, pití, psací potřeby, hry.

ČT: Vysvědčení

  Složka na vysvědčení. 

 


Vyúčtování školního výletu.

Vybráno: ..............................250Kč

Cena vstupného do ZOO....... 120Kč

cena autobusu.........................97Kč

__________________________.

Zůstatek................................33Kč / v třídním fondu do 3.ročníku/


Závěrečná prověrka z matematiky.

Hodnocení:
0  -   4 chyby...............1
5  -   10 chyb............. 2
11  -  15 ch................3
16  -  26 ch............... 4
 
Známky:
 
1......................5 žáků
2......................14 žáků
3.......................0
4.......................1žák

 

Závěrečná prověrka z JČ.

Diktát:                                                    

Známky                                                      

1..............9 žáků                                         

2...............11ž.                                                                     

    Hodnocení:

 0  -   1 ch.......................1

2  -   4 ch......................2

II. část

Známky                                                  

1........................12žáků                          

2.........................3 ž.                                

3..........................4 ž.                              

4...........................1 ž.                              

   Hodnocení:

   0   -   2 ch............1

   3   -   6 ch............2

   7  -    14 ch......... 3

   15  -   25 ch....... .4 


Třídní výlet ZOO , Dinopark Vyškov

                       10.6.2016

                              

 


Výsledky sběru papíru

  1. místo        Tomáš.........  245 kg

  2.místo         Julie F......... .232 kg

  3. místo        David T........  177 kg

  4. místo        Ondřej ........... 159 kg

  5. místo        Běla  ...............118 kg

   6.místo         Zuzana H.............115 kg

   7. místo        Kristýna ..........89 kg

    8. místo       Nikol ...............85 kg

    9. místo        Karolína ...........71,5 kg

    10. místo      David K. .............71 kg 

 
 
Sběr přinesli: Amélie, Matěj, Denisa, Ema, Tina, 


V pátek 6.5.2016 do naší třídy přijely dvě  budoucí dentální hygienistky, aby dětem ukázaly správné čištění zubů a správnou péči o zuby.  Některé děti nejsou zvyklé na pravidelné čištění a pomocí modrého roztoku se přesvědčily, co zůstává na zoubcích za plak.  Není divu, že mladší generace má více kazů. Nezáleží na množství pasty, ale na kvalitním kartáčku a pravidelném čištění zubů. a také na vzoru rodičů. Škoda, že kartáček neměly všichni žáci a nemohly si vyzkoušet a natrénovat správnou techniku čištění.


2. slet čarodějnic a čarodějů 2016 

Dnešní den začal u dveří do třídy. Děti čekal první úkol, přečíst zaklínadlo /Hadi, žáby, zvířátka, klepu tady na vrátka.
Čáry, máry, barvičky, ať mám samé jedničky/.
Pak následovalo přivítání  a představování / jméno, odkud přiletěly/. Další úkoly spočívaly v prověření znalostí z  matematiky, Jč a čtení.
Následovalo hledání magických dveří č. 117. Po vstupu do tajemné komůrky se čarodějové a čarodějky podepsali, jako projev odvahy. Nechybělo míchání nových léčivých  i zaklínacích lektvarů. Účastníci sletu přivezli tradiční jídla. Byla všechna výborná. Co se nesnědlo, odnesly děti do ŠD.
Závěr dne byl výtvarný. Děti si vyrobily obrázek, který si odnesly domů.
Chtěla bych poděkovat rodičům za pomoc dětem, za přípravu kostýmů a také vynikajících mňamek. 
Děkuji za všechny děti. M. Ivičičová
 

 


Den Země 22.4.2016

I naše škola se zapojila do oslav. Pro 1. stupeň byla připravena stanoviště z oblasti přírodovědy, ochrana přírody, třídění odpadů, včelařství, pozorování pod mikroskopem aj. Velký zájem sklidila zvířecí miminka.


Matematická prověrka

Prověrku jsme psali ve čtvrtek a nevím asi byl špatný tlak. tentokrát prověrka nedopadla až tak dobře. Nejvíce chyb dělaly děti v počítání se závorkami a v řešení slovní úlohy. Prověrky pošlu domů, projděte si ji a pak, prosím, poslat do školy na uložení.

 Hodnocení: 

0 - 5 ch............. 1

6 - 12 ch ...........2

13 - 23ch...........3

 

Známky:

1............6 žáků

2............12 žáků

3.............. 1žák

 


Výsledky prověrky z Jč.

Diktát:                                                         

Známky:                                                               

1.............10 žáků                                  

2............. 8 žáků                                    

3..............2 žáci                       

II.část:

 Známky:             

1 .......................11žáků

2........................7 žáků

3........................1 žák   


Návštěva v knihovně, beseda  "Velikonoce".

 

Den, před velikonočními dny volna, jsme částečně strávili ve škole výrobou slepičky a částečně v knihovně. Pani knihovnice nám připravily besedu na téma "Jarní svátky, Velikonoce ". Děti měly již hodně poznatků ze školy, ale něco bylo i nového. Neznámé kytky, básničky, hádanky, velikonoční tradice a  názvy barevných dnů, byly podány zábavnou formou.  Děti si zapíší další zážitek do zážitkového deníku.

                      Pěkné Velikonoce, chlapcům hodně vyšlehaných kraslic a děvčatům hodně zdraví z vyšlehání mladými proutky. 

                    Rodičům přeji hodně zdraví a pohodu.

                             Přeje Vaše pani učitelka

                                   M. Ivičičová

                                              


Výsledky matematické olympiády "Cvrček"

 1.  Karolína Z.              70 bodů
 2. Zuzana H.                69 b.
 3. Julie F.                     51 b.
 4. Ondřej M.                 42 b.
 5. Ema Š.                    36 b.
 6. Dominik P.                35 b.
 7. Tina T.                      34 b.
 8. Zuzana Ch.              31 b.
 9. Běla O.                     30 b.
 10.  Tomáš T., Nikola D.   29 b.
 11. Kristýna V.                28 b.
 12. Štěpánka S.              26 b.
 13. Amélie H., Markéta Š. 22 b.
 14. Matěj K.                     21 b.
 15. Denisa K.                   20b.
 16. David K, David T.        15 b. 

Turistický výlet do mandloňových sadů 

Dnešní vyučování začalo netradičně prvoukou, přípravou na dnešní výšlap. Děti se nejdříve podívaly na prezentaci o mandloňových sadech, potom plnily úkoly na  prac. listě. Popisovaly jarní kytky, spojovaly čísla, seznamovaly se s využitím mandlí.
V 9 hod. jsme vyrazili cestou kolem hřbitova na rozhlednu. U rozhledny byla přestávka na svačinu, někteří vyšplhali na rozhlednu a sledovali okolí. Prošli jsme starý sad a podívali jsme se na nově nasázený sad. Někteří viděli poprvé strom mandloně a plod . Mandloně krásně kvetly.
Další zastávka byla u oveček u Svobodových. Paní Svobodová napekla vynikající perníky ve tvaru květu mandloně a ještě vynikající buchtu, po které se jen zaprášilo. Děti krmily kozu a ovečky, celé okolí prošmejdily. Po občerstvení následovala cesta kolem farmy Valkýra/ krmení koní/, a cesta zpět do školy.  Bylo vidět, jak jsou na tom děti s fyzičkou. Někteří si pěkně celou cestu vykračovali i běželi, ale na někom byla vidět únava a bolest nohou. Za odměnu jsme měli v jídelně připravený oběd. I když jsme všichni  přišli pěkně špinaví, výlet se vydařil, i to počasí nám přálo a sluníčko pěkně svítilo. Děti si určitě zapíší dnešní zážitek do deníku a nakreslí pěkný obrázek.

 Pč - chobotnice.

V pátek si děti přinesly požadované pomůcky. Věděly, co budeme vyrábět. Příprava byly jednoduchá, ale problém nastal v pletení copánků. Většina děvčat copánky zvládla a učila je pak ostatní žáky. Nakonec jsem přilepila všem chobotničkám očička a ozdobu z mušliček.  Děti byly hodně spokojené a ještě si stačily pohrát s vyrobenými loutkami. Některé jsou vystaveny ve škole a některé postoupí i na výstavu na konci roku v Domě U synků.                              

       


Zážitkový deník 

Milé děti, zítra / ve středu 3.2./ dostanete první zážitkový deník. Vaším úkolem bude do něj psát různé zážitky, lepit vstupenky, fotky a létáčky z akcí, které navštívíte nebo kreslit obrázky. Psát budete 5 - 8 vět. Snažte se o co nejhezčí úpravu, vždy napište datum.
Během 2. třídy do něj budeme zapisovat zážitky, kontrola bude vždy na konci měsíce.  Nemusíte nikam cestovat i doma se dá něco zažít.  
   Vaše p. učitelka

Hodnocení přečtených knih / rybičky/.

 1. sk   Julie                                                8 knih
 2. sk.  Zuzka H., Markéta                          6knih
 3. sk. Běla, Nikol, Ondra                           5knih
 4. sk. Tomáš                                               4knihy
 5. sk. Amélie, Denisa, Dominik, Kája            3knihy
 6. sk. Štěpánka, Ema, David T., Kristýna      2 knihy
 7. sk. Zuzana Ch., Sam, David K., Tina        1 kniha
 8. sk. Matěj                                                0 knih  

Knihy četly děti od září. Některé děti by měly zabrat a pustit se do čtení. Každý měsí přečíst knihu, do školy přinést čtenářský list, knihu/ spolužáci se budou ptát na přečtenou knihu/. Ti , kteří nečtou, mají potíže si přečíst i slovní úlohu, neznají i některá slova, nedokáží sestavit větu.


Čtení knih a zápis

Po přečtení knihy si žák vyzvedne čtenářský list a vyplní podle pokynů. Přinese vyplněný list, knihu. Začínáme od nového roku.
 

Jak pracovat se čtenářským listem?

1.      Jméno – žák se podepíše

2.      Kniha je o – žák napíše velice stručně, o čem kniha je (pár vět; kdo by se více rozepsal, má k dispozici druhou stranu papíru)

3.      Hlavní postava a vlastnosti – žák napíše hlavní postavu a 3 vlastnosti (př. Sněhurka – krásná, hodná, pracovitá)

4.      1 místo, kde se příběh odehrává a popis místa- žák napíše 1 místo z knihy, které ho zaujalo nejvíce a popíše ho ve 3 slovech (př. les – hluboký, temný, strašidelný)

5.      Tato kniha byla – žák zakroužkuje, jak se mu kniha líbila

6.      Namaluj – žák na jiný papír nakreslí obrázek, který knihu vystihuje (hlavní postava; vedlejší postavy; místo, kde se příběh odehrává apod.)

7.      Přinést knihu do školy(do čtvrteční hodiny čtení) a společně s vypracovaným listem ji představit spolužákům.

 

 Každý si přinese 10 -15 euroobalů na zakládání čtenářských listů. Každý měsíc alespoň jedna nobo dvě knihy.

       

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 


 

Dětem, rodičům a všem členům rodiny přeji krásné Vánoce a hodně zdraví, pohody v dalším roce 2016.

  Vaše paní učitelka Marcela Ivičičová 


 Mile mě potěšily dárečky od dětí. Děkuji i rodičům.

 

 


Vyhodnocení soutěže "O nejhezčí baňku".

Dětská porota

1. místo  Ema a Zuzana Ch                                .

2. místo  Běla a Zuzana H.

3. místo Dominik

 

Odborná / učitelská / porota

1. místo Zuzana Ch. a Běla

2. místo Ema a Tomáš

3. místo Karolína

 

Gratulujeme.      

 


Předvánoční výzdoba a aktivity.

 

  


 

10.12.2015

Plackohraní.

Nejdříve vznikl obrázek, který si navrhovaly děti sami, pak vznikla placka nebo zrcátko.
 
 
                                            

Čertí školička 4.12.2015

Dnes  do třídy vrhlo několik čertů, čertic a dva andílci. Svítící růžky se míhaly po třídě nebo po chodbě. V čertí škole se plnily čertí úkoly. Pro někoho snadné, pro někoho těžké. Mezi prací nás, ale vyrušilo hrozné bouchání. Velký čert se ozval a přišel s Mikulášem i Andělem i k nám. Očička některých se i zachvěla.
Mikuláš četl ze své knihy, kde si vše zapisuje po celý rok. Většina žáků uspěla bez vroubku. Deniska, Sam, Dominik a David K. mají v knize již ale zápis. Všichni slíbili nápravu. Uvidíme za rok. Děti obdržely balíček z nebe. Po vyřešení úkolů v knize následovala výtvarná činnost. V plánu byla i pohádka, ale buhužel nešel internet, byla náhradní pohádka O pejskovia kočičce. Celé dopoledne bylo fajn a myslím, že většina dětí byly spokojena. Děkuji za krásné masky a kostými. To jsem nečekala. Chválím rodiče za spolupráci. Nyní nás čeká příští týden plackohranní a Barvy Vánoc / červeno- bíle- zelené oblečení/- vánoční dílny.

                 

      


Pěvecká soutěž "Slavíček".

 V pondělí 30.11.2015 proběhl 1.ročník pěvecké soutěže. Naši třídu reprezentovala děvčata Deniska a Kája. I když se neumístily na předních místech, ostudu nám neudělala. Děkujeme za účast. Příští rok se určitě zúčastníme zase. Ještě nás čeká recitační soutěž.  Foto  je na školním webu/ huskom.cz/.


Ukončení plavání

Dva a půl měsíce chození na plavání je konec. Skončilo převlékání v šatně do plavek, sprchování a skákání do vody. Děti podle své zdatnosti zvládly základy plaveckých stylů, prošly i seznámením s první pomoci tonoucímu. O letních prázdninách lze ještě plavání zdokonalit. Některé děti navštěvují i kroužek plavání a jsou již dobrými plavci. Příští rok nás čeká plavání zase, ale už budeme třeťáci. Nyní nás čeká zdokonalování  a zvyšování zdatnosti v tělocvičně s míči, na šplhadle, s kotouly, přeskoky švihadla a jiná cvičení. Pokud nám bude přát počasí, zajdeme i ven. Hurá cvičit.

Nezapomenout si, ale přinést cvičební úbor.

Foto ve fotogalerii. Bude i video z plavání. 


Konzultační  odpoledne

 12. listopadu 2015

·        Chodit včas do školy!  Budu již zapisovat do deníčku, pokud přijde žák později do školy a nestihne si připravit pomůcky na vyučování. Zdržuje          celou třídu.

·        Podepisovat úkoly, deníčky, Notýsek , prověrky/ prověrky poslat zpět do školy, ukládám je / atd.

·        Někteří potřebují i procvičovat učivo doma . Opis, diktáty, počítání, anglická slovíčka mluvit i psát.

·        Číst tak, aby žák přečetl za 2 měsíce jednu knihu. Vyrábí si rybičku, /podepsat, napsat na ni název knihy a spisovatele/. Někteří nemají                  splněno září – říjen!!

·        Přinést si cvičební úbor.

·        Nemáme čas opravovat pera, doma vždy zkontrolujte bombičky.

·        Již máme i geometrii, potřebujeme dlouhé 30cm pravítko a ořezanou 2 nebo 3 tužku!! Nosit v aktovce a pouzdře.

·        Některé děti nemají ještě desky na sešity.

·        Nosit pero s klasickou špičkou, píše samo.

·        Gumovat fólie, procvičovat tabulku s příklady.

·        Od pololetí začneme zapisovat přečtené knihy do čtenářského deníku /dětem vysvětlím/. Zápis bude spočívat v obrázku  a  5 větách  o knize.

·        Projekty.  Od pololetí budou děti prezentovat svůj projekt. Vyberou si své téma. Mohou využít obrázky, vyrobit pracovní listy, mapy,                  fotografie, interaktivní tabuli, atd. Budou hovořit u tabule několik minut o tom, co si vybraly. Budou asi potřebovat i vaši pomoc s přípravou.                 Bude rozpis dnů, kam se budou děti zapisovat.

·        Je nutné každý den  číst 15 – 20 minut hlasitě za vaší účasti. Čtením se naučí číst.

·        Vybírám 50Kč na divadlo /24.11./

·        Do Pč budou děti potřebovat / příští týden 20.11/ - staré nepotřebné CD, 1x celá skořice, 2 – 3  ks. badyánu a 1x čajovou svíčku.

·        Rozvrh . Skončilo plavání , platí tedy rozvrh s TV.V Po a Čt mají žáci do 12.30.

·        Dohlédněte, prosím, aby děti nosily v aktovce jen to, co potřebují. Nenosíme hračky, pokud je nepotřebujeme ve výuce. Mají se připravovat podle rozvrhu.

·        Vánoce. Budeme losovat kamaráda, pro které připraví děti dárek.

·        Mikuláš a čert. Přijde i do naší třídy.

Chtěla bych požádat rodiče, kteří mají možnost poskytnout do třídy papíry do tiskárny  nebo nálepky pro děti nebo euroobaly nebo drobné dárečky do narozeninové a pochvalné krabice nebo hru do třídy na přestávku, na Mikuláše nebo na Vánoce. Děkuji předem za  aktivitu pro vaše děti


Škola naruby.

Na dnešní pondělí se asi děti těšily více. Některé děti , které se dobrovolně přihlásily,projevily zájem, že by zkusily povolání učitele.  Spolužáci učili spolužáky. Jelikož jsme oslavovali i moje narozeniny, tak jsem svolila. Deniska, David T. a Julie si vybrali český jazyk. Bělka, Amélie, Tomáš si vybrali matematiku. Zuzka H. , Dominik, Kristýna a Ondra si vybrali prvouku. Žáci měli připravené hádanky, opis vět, poznávání sportů nebo zeleniny. Nechyběly pracovní listy na čtení, křížovky a doplňovačky. Po ukončení  proběhlo hodnocení. Děti byly spokojené, jen příště zlepší úpravu listů / psát černou fixou, tužka nelze dobře ofotit/. Někteří spolužáci, ale zapomínali na naše pravidla slušného chování, vykřikovali nebo zničili i pracovní list. Až bude příště škola na ruby, lépe se připravíme i na tyto žáky. Vyučování se, ale líbilo a bylo zakončené přiťuknutím šampusem. Podívejte se na fotky, jak to novým učitelům slušelo. Děkuji rodičům za pomoc dětem v přípravě.
 
                                                     

Vyhodnocení sběru šípků. 

Sběru se zúčastnilo 16 žáků a bylo celkem nasbíráno 71,4 kg. Průměr na žáka je 3,6 kg.
 

   1.   Denisa Konečná     12,9 kg 

         2.    Zuzana Halmová              12, 5 kg 
         3.    Dominik Pokorný                 9 kg
         4.    David Korčák                      8 kg
         5.   Tomáš Trnovec                 5,5 kg 

  Za peníze ze sběru se budou financovat odměny na konci školního roku.  

 Děkuji všem rodičům, prarodičům a dětem za účast a pomoc. 


Vycházka na "Křížový kopec"

Na pátek jsem naplánovala zavařování podzimu. Šlo o sbírání přírodnin v přírodě. Zvolila jsem "Křížový kopec", kde většina dětí ještě nebyla. Já jsem tam byla po dlouhé době také a byla jsem mile překvapena pěkně udržovaným parkem. Na cestě po lese jsme potkali návštěvu z městského úřadu, paní starostku Hanu Potměšilovou, místostarostu pana Švástu a další zaměstnance. Děti si přinesly na naši výpravu zavařovací sklenice, do které sbíraly přírodniny. Kromě šišek, kaštanů,  listů našli ulitu, houby / nesbíraly/, mech, ptačí skořápku, dětský dudlík / nesbíraly/. Výprava dopadla bez zranění. Zavařování bude pokračovat i příští týden, kdy budeme ve Vv dokreslovat a dozdobovat sklenice i  uzávěry. Vytvoříme si pěknou ozdobu podzimu.     

    


Máme novou kamarádku.

Bělince se narodila sestřička Zinuška. 

Blahopřejeme a přejeme mamince i miminku hodně zdravíčka.

             Děti z 2.B a paní učitelka


Karolína a její divadlo.

Dnes / v pátek / si přinesla Kája vlastnoručně vyrobené loutky a kulisy. Měla připravené pro nás divadlo. Poslední hodinu mohla hrát. Spolužáci poslouchali  a sledovali co bude. Kája měla připravenou pohádku o kuřátkách, u které jsme se i zasmáli. Z pohádky ale, vyplynulo i ponaučení " Jsme rodina , pomáhejme si a mějme se rádi".

                      


Projekt "Jablíčko" dnes skončil. Minulý týden děti plnily úkoly s motivem jablíčka. V matematice počitaly slovní úloby, vybarvily pracovní list s ježkem a spočítaly spoustu příkladů. V psaní opisovaly říkanku, zpívaly písničky. Výráběly jablíčko mozaikou. v pátek proběhla volba nejhezčího jablíčka, soutěž o nejdelší slupku z jablíčka, četly pohádku o jablíčku. Vyvrcholením byl dnešek , úkolem pro rodiče. Skoro všechny rodiny se zapojily. Děti přinesly úžasné dobroty. Dopoledne mohly děti uzobávat a ochutnávat. Dobrot bylo tolik, že nám zbylo i na úterý. Moc děkuji rodičům za zapojení . Fotky najdete ve fotogalerii. Těším se na další spolupráci                                                                  

                                        .


První čtenářská dílna je za námi.

Jako první bylo přípravit dobré  nápoje, třídou voněly různé čaje, čokolády i  dětská káva. V kruhu na koberci proběhlo seznamování s pravidly čtenřské dílny a představování knihy. Výběr knih se mi líbil, jen jednomu žáčkovi jsem doporučila jinou knihu. Nejen, že úkol byl číst 10minut, ale pak vyplnit pracovní itlist a nakreslit co dnes přečetli. Jedno z pravidel je " Sedni si , tak , jak ti vyhovuje". Hodně dětí si zvolilo čtení pod lavicí. Popíjeli a četli, pak malovali. Závěr bylo vysvětlení obrázků. Odpovědi, jak se cítili, byly velmi kladné. Těšíme se na další kavárnu.

.                                                               


Krásné prázdninové zápisky.

Chválím za  velmi pěkně vyrobené prázdninové deníky. Děkuji i rodičům za podporu a pomoc svým dětem. Budou mít pěknou vzpomínku.Návštěva hustopečských skautů.                        

   

V deníčku mají děti napsané podrobnosti o kroužku skautů.Poděkování. 

Děkuji moc všem dětem za zaslání pozdravů z prázdnin / Tomášek 3x, Zuzka H., DavídekT., Julinka, Kristýnka/. Velice mě pozdravy potěšily.Děkuji i rodičům.

Vítejte na našem webu

               

Vítám Vás na stránkách 2.B, Komenského 2, Hustopeče

Stránky slouží rodičům i dětem 2.B.


                       Přivítací

                      básnička

Dobrý den, dobrý den,

do školy jdu s úsměvem.

Jsme tu všichni kamarádi,

máme se tu hodně rádi.2011-skola-225Novinky

Upozornění .

19.06.2016 16:14
Ve středu 22.6. budou žáci odevzdávat učebnice. Děti budou odevzdávat učebnice Jč, čítanku,...

—————

Připomenutí úkolu.

14.06.2016 15:54
Do konce týdne mají žáci odevzdat zážitkový deník.

—————

Poděkování.

06.06.2016 16:52
Děkujií rodičům za přípravu kostýmů. Velkou pochvalu uděluji dětem za vystoupení, za...

—————

Informace pro rodiče.

01.06.2016 18:53
Zítra  /2.6./  jdeme po 1. hod. do kulturního domu na zkoušku akademie, kostým děti...

—————

Sběr papíru je ukončen, výsledky jsou uveřejněny.

25.05.2016 17:12

—————

Plán na červen.

25.05.2016 16:48
1.6.    Den dětí  "Děti učí děti"- zábavné dopoledne ve třídě a venku. 3.6....

—————

Focení třídy.

17.05.2016 18:10
Ve středu 18.5. se nebudeme fotit. Několik dětí chybí. Nový termín focení včas oznámím.

—————

Prosba pro rodiče.

10.05.2016 15:41
Pokud máte doma nepotřebné obaly z kinder vajíček, použijeme je ve škole na pomůcky. Jestliže máte,...

—————

Příprava na akademii.

05.05.2016 17:46
Připravujte, prosím, dětem kostýmy na akademii. Pokud někdo z dětí nebude chtít vystupovat, musí...

—————

Přinést do školy.

02.05.2016 17:49
Na čtvrtek si děti mají přinést skleničku i s víčkem např. na zavařeniny / nejlépe 720ml/ s širokým...

—————